Nya tider kräver nya synsätt!

Inköp i Sverige

En fördel med att anlita en projektbunden inköpare är att kostnader binds till projektet och inte som centraladministration. Det innebär också att de är mer lättprognostiserade och beräkningsbara.

Jag tror att man kan tjäna mycket pengar i projektet redan i inköpsstadiet. Speciellt om det är en totalentreprenad och man kan påverka metoder och materialval själv.

Jag har jobbat med inköp i olika sammanhang sedan jag började min karriär. Redan under min praktiktid på Byggnadsfirman Viktor Hanson har jag förstått att inköp är något för mig. Jag anser att 50 % av inköp handlar om psykologi och att kunna läsa människor och det konjunkturläge branschen befinner sig, och 50 % om noggrannhet. Både delar är jag bra på.

Jag har lätt att samarbeta och göra så att människor öppnas för mig. Noggrannhet är min starkaste sida. Även det faktum att jag har lätt att komma in och fånga upp information som cirkulerar i luften gör mig till en duktig inköpare.

Inköp av varor och tjänster med Östeuropa

Jag tror på Östeuropa även om det inte har fått det uppsving som alla väntade sig. Det beror nog delvis på att Sverige värnar om sin kvalitét, som är bra, men varför ska man inte kunna köpa varor utomlands och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller våra svenska krav på kvalitét, men till mycket lägre priser.

Jag tror inte att det är lätt som svensk att komma in på den ryska marknaden även om svenskar är kända för att vara duktiga och diplomatiska affärsmän och gör framgångsrika affärer med bl. a Kina, USA och Europa. Varför lyckas man inte i Ryssland? Jag har en teori. Det är att Ryssland, även efter Sovjettiden, förblivit ett stängt land. Ryssland är, precis som USA, en stor och stolt nation. Man har ett talesätt på ryska som säger att om man kan lösa gåtan om den ryska själen så kan man förstå det ryska folket. Ingen kan varken förstå den eller omfattar den om man inte är en ryss själv.

Bland mina andra fördelar värnar jag mycket om mitt ursprung och mina språkkunskaper, som jag ser som min specialkompetens.

Jag är redo att öppna dörrar till Ryssland! Är ni?

Entreprenadingenjör

Entreprenadjuridik är egentligen en uppföljning av inköp. Har kontrakten blivit tydligt skrivna och det finns en bra relation mellan parterna så ska det i princip innebära väldigt få ätor.

Ätor består självklart delvis av extra beställningar, det kan man inte bortse från, men de flesta ätor som jag har fått hantera handlar om otydligheter (avsiktlig eller oavsiktlig) och otransparants i kontraktet.

Självklart hjälper jag er även med prognoser, sammanställning av ätor till beställare (även efter projektets slut) projektekonomi samt leveransplaner, avrop av materiel och hantering av diverse praktiska ärenden som inte hinns med av platsledningen.